WE-SINSUN:

Talabyňyza görä iň gowy sitata bereris

BIZ bilen habarlaşyň

Üstünligimiz

 • Zawodymyz 2006-njy ýyldan bäri döredilýär Zawodymyz 2006-njy ýyldan bäri döredilýär
  0
  Zawodymyz 2006-njy ýyldan bäri döredilýär
 • 30-dan gowrak ýurda we sebite eksport edildi 30-dan gowrak ýurda we sebite eksport edildi
  0
  30-dan gowrak ýurda we sebite eksport edildi
 • 00yllyk eksport 40000 tonna 00yllyk eksport 40000 tonna
  0
  00yllyk eksport 40000 tonna
 • Annualyllyk satuwy 30 million dollar Annualyllyk satuwy 30 million dollar
  0
  Annualyllyk satuwy 30 million dollar

BIZ hakda

Tianjin Sinsun Fastener 2006-njy ýylda esaslandyryldy, berkidijileriň öňdebaryjy öndürijisi we söwda kompaniýasydyr.Önümlerimiziň hataryna açyk we tekiz gutarmagy, poslama garşylygy, ölçeg takyklygy, torkyň we berkligiň ýokary güýji we dürli ölçegler we ululyklar üçin elýeterli dyrnaklar, nurbatlar, simler, perçinler bar.Bu önümler Eastakyn Gündogara, Günorta-Gündogar Aziýa, Günorta Amerika, Russiýa we beýleki köp sanly ýurt we sebitlere ýyllyk satuwy 30,000,000 dollardan geçýär.

Häzirki wagtda ammarymyz takmynan 30,000 inedördül metr meýdany öz içine alýar we sergi zaly we 1300 inedördül metr müşderi hyzmat merkezini öz içine alýar.Müşderiniň dizaýny we ýörite haýyşy kabul edilýär.

“Yhlasly, agzybirlik, ETlcient we innowasiýa” dolandyryş ýörelgesi bilen ýokary hilli önümler, ajaýyp müşderi hyzmaty we “bir bölek ýöriteleşdirilen, bir milliard lomaý lomaý” düşünjesine esaslanýan kompaniýamyzyň iş düşünjesi hökmünde yzygiderli gözegçilik edilýär, biz müşderilere hyzmat edýäris bilelikde has gowy dünýä gurmak üçin bütin dünýäde!

banner11

Eksport edilen ýurtlar we sebitler

130-dan gowrak ýurda we sebite eksport etdik we islän wagtyňyz hyzmatdaşlygyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.
banner

Iň soňky habarlar

Tianjin Sinsun bilen işlemek isleýärsiňizmi?

Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin.Önümlerimiz ISO, DIN, ANSI, BS, JIS standartyna laýyklykda öndürilýär.ISO9001 önümçiliginiň her bir prosesine ýerine ýetirýäris.
WE-SINSUN:

Saparyňyza hoş geldiňiz.

BIZ bilen habarlaşyň